Sinnsrogudstjeneste

Sinnsrogudstjenesten er en enkel kveldsgudstjeneste for søkende mennesker, for mennesker som sliter med livet, for mennesker i tolvtrinnsfelleskap, deres pårørende og ellers alle som har lyst til å komme.


Sinnsrogudstjenesten og det underliggende tolvtrinnsprogrammet er en hjelp til å snakke sant om livet. Gudstjenesten vil gi mennesker livsmot og håp i hverdagen. En sinnsrogudstjeneste er åpen og inkluderende. Den har lånt sitt navn fra Sinnsrobønnen som avslutter alle møter i fellesskap som jobber etter tolvtrinnsprogrammet.


Sinnsrogudstjenestene er livssynsåpne og meditative. Vi ønsker å være et fellesskap av mennesker som har mot til og ser verdien av å være i kontakt med sin egen sårbarhet. Her er du velkommen, akkurat sånn som du er. Med livet ditt akkurat sånn som det er.

 

Gudstjenesten har innslag av bønn, nattverd, lystenning, skriving av bønnesedler, tid til stillhet og ettertanke. Det vil være noen som deler fra sitt liv – som setter ord på livet her og nå. Det er også en tekstmeditasjon/refleksjon over en valgt bibeltekst.       

 

Før eller etter gudstjenesten er det sosialt fellesskap og enkel kveldsmat og kaffe/te.

  

 

Gud, gi meg sinnsro

til å akseptere det jeg ikke kan forandre,

mot til å forandre det jeg kan

og visdom til å se forskjellen.
Takk.

      

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.

 

Mariann Jensen

Sinnsroprest, traumeterapeut IoPT og kognitiv terapeut

Mob: 97 77 33 85

e-post: post@pusterom.net